Datorcentrs piedāvā jaunu tālākizglītības programmu “Tehnoloģiju jēgpilns lietojums mācību satura apgūšanā”

Datorcentrs piedāvā jaunu  tālākizglītības programmu Tehnoloģiju jēgpilns lietojums mācību satura apgūšanā(6 programmstundas).

Skolotāji pilnveidos digitālo kompetenci, pilnveidos prasmi izmantot jēgpilnus digitālos risinājumus mācību procesā. Kursu dalībnieki pārzinās un spēs IKT rīkus efektīvi lietot mācību satura apguvē skolēnu zināšanu aktualizācijai, nostiprināšanai un novērtēšanai.

Skolotāji pratīs izveidot uzdevumus mācību stundai ar tiešsaistes sadarbības rīkiem AnswerGarden, Pollcode, Mentimenter, Quizlet, Kahoot, Plickers, Linoit, Google Jamboards, Google Keep, LearningApp, Kahoot, Plickers..

Nodarbības notiks:

I grupa – 07.11. (3 st.) un 08.11.( 3 st.) sākums plkst.15.00

II grupa – 14.11. (3 st.) un 15.11.( 3 st.) sākums plkst.15.00

Pieteikumus lūdzu sūtīt no iestādes e-pasta uz reg.datorcentrs@6vsk.lv .

tel. informācijai +371 28345698