Seminārs ,,Mūsdienīga mācību stunda” Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā

Š.g. 31.oktobrī Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 2.,3.,4.,5.,6.vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra) 19 latviešu valodas un literatūras skolotāji piedalījās pieredzes apmaiņas metodiskajā seminārā ,,Mūsdienīga mācību stunda” Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā.
Mācību priekšmetu apguve ģimnāzijā organizēta pēc bloku un moduļu principa, un mācību darbs vidējā izglītības pakāpē lielā mērā notiek atbilstoši jaunajam modelim. Vide ģimnāzijā ir multikulturāla, te mācās vairāku tautību skolēni, lielākā daļa – krievi. Pateicoties Valodu jomas konsultantei I.Narmontai (viņa mūsu pilsētas skolotājiem šī gada augustā vadīja pedagogu profesionālās pilnveides programmu ,,Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā”), tika piedāvāta vispusīga programma. Katram skolotājam bija izvēle apmeklēt 2 bloka stundas latviešu valodā 4.-6.klašu vai 7.-12.klašu grupā, kā arī praktiska nodarbība ,,No teksta uz tekstu”, jo viena no svarīgākajā programmas daļām – tekstpratība un tekstveides apguve  aktualizēta jaunajā mācību saturā. Diskusiju un praktisko nodarbību vadīja Rīgas Klasiskās  ģimnāzijas latviešu valodas skolotājas  I.Narmonta un I.Balga.
Paldies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei par atbalstu semināra īstenošanā.  Iegūtā pieredze un materiāli lieti noderēs mācību procesa pilnveidei un praktiski darbībai stundās.

Rēzeknes pilsētas Valodu jomas konsultante I.Prikule