Novembris – nozīmīgu pasākumu mēnesis!

Novembris mūsu valstī ievada dažādu nozīmīgu sabiedrisku pasākumu norisi —skan  koncerti, tiek organizētas tikšanās, notiek filmu un dokumentālo stāstu noskatīšanās, tiek rīkoti  tematiski pasākumi, Valsts robežsardzes simtās gadadienas svinības, militārās parādes, lāpu gājiens, mūs priecē ielu izgaismošana, sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākumi –  notikumu kopums, lai atzīmētu  valsts svētkus – Latvijas Republikas 101. proklamēšanas gadadienu. Vienlaikus tiek dota iespēja iepazīt Latviju, tās kultūrtelpu un spēcināt savas valstiskās piederības sajūtu un valstisko identitāti.
«Man nav dots laikrobežās radīt kaut ko jaunu, laiks ir manas dzīves valdība un vara, kurai antagoniskās izdarības mest sejā nav pieļaujami, kuras stādītos likumus jāiegravē plaukstu iekšpusē un kuras secīgumkārtībai jāpakļaujas.
Es tikai izsaku laiku.
Es tikai izsaku.
Es tikai…
Es.
Dzīve sākas…” Tā raksta radošo darbu konkursa laureāte Marija Burceva.
Šī gada radošo darbu konkursa 7. – 9.un 10.-  12.klasēm skolēniem tā ir bijusi iespēja  attīstīt radošās rakstīšanas iemaņas, padziļināt izpratni par Latgales novada skaistākajām vietām, tradīcijām, vērtībām, apliecināt piederību novadam un valstij, stiprināt latvisko un latgalisko kultūridentitāti, tā ir iespēja paust savas domas par tēmām: „Varai pieder laicība, taisnībai mūžība”(Franča Trasuna vārdi), „Mana Māras zeme” un „.. es esmu tikai laika izteicējs”(Raiņa vārdi).
Konkuram tika iesniegti 34 radošie darbi, vislielākais iesūtīto darbu skaits ir bijis 10.-12.klases skolēnu grupā. Konkursā pārstāvēta Nautrēnu vidusskola, Rekavas vidusskola, Kaunatas vidusskola, Preiļu 2.vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils 9.vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes Katoļu vidusskola un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija.
Konkursa virsuzdevums – radošie darbi un rakstīšana kā viena no klasiskākajām un senākajām mācīšanās metodēm. Rakstīšana, kas dod iespēju ne tikai mācīties, bet arī sniegt savu devumu, piedāvājot idejas vai pieredzi. Radošo darbu konkursa vērtētājiem bija savs uzdevums – izvērtēt. Šī gada radošo darbu konkursa vērtētāji: neatkarīga žūrija – dzejniece, scenāriste, dziesmu tekstu autore Ineta Atpile – Jugane un Latgales vēstniecības “Gors” mārketinga nodaļas vadītāja Edīte Husare.
Sveicam konkursa laureātus – Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu jauniešus!
Konkursa laureāti 7. – 9.klases grupā:
1.vietas ieguvēja Rēzeknes 5.vidusskolas 8.klases skolniece Patrīcija Astahovska (skolotāja Anna Šmite), 2.vietas ieguvēja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 8.klases skolniece Diāna Bernāne (skolotāja Indra Gailīte), 3.vietas ieguvēja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 9.klases skolniece Jūlija Gajevska (skolotāja Māra Gražule).
Konkursa laureāti 10.-12.klases grupā:
1.vietas ieguvēja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 12.klases skolniece Marija Burceva (skolotāja Biruta Vaivode), 2.vietas ieguvēja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolniece Samanta Borovikova (skolotāja Irēna Prikule), 2.vietas ieguvēja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 12.klases skolniece Laura Čuprinska (skolotāja Biruta vaivode), 3.vietas ieguvēja Rēzeknes 5.vidusskolas 10.klases skolniece Marija Paulāne (skolotāja Biruta Trimalniece), Atzinības raksta ieguvēja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 10.klases skolniece Ieva Puzirevska.

Anita Deksne, Rēzeknes pilsētas Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas konsultante