Eiropas Valodu dienas jauniešu iniciatīva „Ausmeņā Kebabs”

Eiropas Valodu diena ir gadskārtējs pasākums, kas notiek 26.septembrī. Tā ir iespēja  palielināt informētību par plašo valodu daudzveidību Eiropā,  veicināt kultūras un valodu daudzveidību, mudināt cilvēkus apgūt svešvalodas.
Eiropas Valodu diena bija pamats jauniešu iniciatīvai, ko organizēja  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 11.m2v klases skolēni R.Grudinskis, K.Pētersone, B.Rundāne, B.Zeltiņa sadarbībā ar skolotāju – konsultanti I.Prikuli. Pasākums norisinājās jauniešu iecienītajā  atpūtas vietā „Ausmeņa Kebabs”, tanī piedalījās 6 Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu komandas, tie bija jaunieši  vecumā no  16  līdz 19 gadiem.
Pasākuma īpašais viesis – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas doktors, latgaliešu rokmūziķis, latīņu un grieķu valodas pazinējs, mūziķis  Ingars  Gusāns. Viņš dalījās pieredzē par to, cik svarīga loma mūsu dzīvē ir valodu prasmei, par iespējām, kuras tās mums sniedz, kā arī saruna veidojās par darba tirgu un mūziku.
Organizētajā pasākumā  jauniešu komandas veica 7 dažādus uzdevumus, kuros bija iespēja iepazīties  ar angļu, latviešu, franču, vācu, kā arī citām Eiropas tautu valodām.  Par uzdevumu izpildi jaunieši ieguva nominācijas un saņēma balvas. Nominācija „Supererudīts” tika piešķirta  Rēzeknes Māklas un dizaina vidusskolas jauniešu komandai, nomināciju „Erudīts” ieguva Rēzeknes  6. vidusskola, nomināciju „Lietpratēji” – Rēzeknes Katoļu vidusskola, „Zinošie” – Rēzeknes 5. vidusskola, „Nopietnība ”- Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, bet nominācija „Visjautrākie” tika Rēzeknes Valsts 1. ģimāzijas puišiem.

Projekts tika īstenots Jaunates iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Beāte Rundāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 11.m2 v klase