Informatīva sanāksme “Atbalsts karjeras izvēlē šodien, rīt un parīt”

Aicinām skolu direktorus, direktora vietniekus audzināšanas darbā, pedagogus - karjeras konsultantus uz informatīvu sanāksmi “Atbalsts karjeras izvēlē šodien, rīt un parīt”