RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES GADAGRĀMATA 2022

Ik gadu cilvēki, iestādes, organizācijas, kā arī citas valsts un pašvaldību struktūras veic sava darba pašnovērtējumu, izvirza sev tālākos attīstības mērķus un uzdevumus kādu noteiktu vīziju sasniegšanai. Arī izglītības nozare mūsu pilsētā nav izņēmums.

Atjaunotais Rēzeknes valstspilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku kopdarbs iezīmē paveikto iepriekšējā periodā, ļauj analizēt, salīdzināt, secināt, mainīt esošos vai virzīt jaunus attīstības mērķus un uzdevumus, tiekties pēc savu iespēju attīstības un iezīmēt nākamā perioda perspektīvas.

RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES GADAGRĀMATA 2022