Karjeras nedēļā Rēzeknē piedalījušies 2202 jauniešu

Šogad vairāk nekā 2202 jauniešu Rēzeknē ir iepazinušies ar Rēzeknes pilsētas darba tirgu un profesijām, piedalījušies ekskursijās un konkursos, tematiskajās stundās, konsultācijās un citās aktivitātēs. Kopumā Rēzeknē Karjeras nedēļas laikā gan skolās, gan ārpus tām notika 48 pasākumi, lai palīdzētu jauniešiem savas karjeras izvēlē pirms tālākās izglītības uzsākšanas.
Šogad jauniešu iecienītākie pasākumi Rēzeknē bija “Sumo robotu kaujas”, “Zinātnes sasniegumi lāzertehnoloģijās”, “Es būšu mūzikas darba tirgū” un Karjeras nedēļas noslēguma pasākums “Profesiju TOPS 2036!”
Stāsta Rēzeknes pilsētas Karjeras nedēļas koordinators Tatjana Tokareva: “Jaunieši atzina, ka tieši tikšanās ar profesiju pārstāvjiem vislabāk viņiem palīdz gūt priekšstatu par mūsdienu darba tirgu un izdarīt karjeras izvēli. Savukārt radošās darbnīcas, konkursi un citās aktivitātes veicina sacensību garu. Skolās lielu vērību izpelnījās  pasākumi “Izvēlies pareizi”,  spēle “ES BŪŠU…”, “Atklāj Spāniju”, “Uzmini nu, kas tas ir..” , “Cilvēka organisms – gremošanas sistēma”, “Dīdžejings”, “Profesijas Rēzeknes darba tirgū”. Novēlu skolām turpināt šādus pasākumus integrēt arī izglītības iestādes ikdienas dzīvē, bet jauniešiem – būt aktīviem darba tirgus iepazīšanā jau skolas laikā, jo katra cilvēka nākotnes panākumi, iespējas un karjera ir atkarīga no skolā pieņemtajiem lēmumiem, izdarītajām izvēlēm un gūtajām zināšanām.”
Šogad Rēzeknes pilsētas Karjeras nedēļas pasākumos kopā piedalījās 10 vispārizglītojošās skolas, 4  profesionālās izglītības iestādes un augstskolas, kā arī 8 uzņēmumi un citi darba devēji, kuri piedāvāja ekskursijas , radošās darbnīcas, lekcijas, prezentācijas, interaktīvās nodarbības un citas aktivitātes.
Karjeras nedēļu Rēzeknē no 10. līdz 14. oktobrim rīkoja Rēzeknes pilsētas dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un citiem sadarbības partneriem: Rēzeknes izglītības iestādēm, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras namu, SIA “Rēzeknes satiksme”, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, Rēzeknes tiesu, Rēzeknes tehnikumu, Valsts robežsardzes koledžu, AS SEB Banka Rēzeknes filiāli,  Latgales radio, Rēzeknes bērnu bibliotēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo, Latgales Kultūrvēstures muzeju, “Latvijas Valsts meži”, SIA “Latgales druka”, SIA “LaPizza”.
Rēzeknes pilsētas Karjeras nedēļas fotogalerijas pieejamas sociālajā tīklā: draugiem.lv/viaa  un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā:  www.rezeknesip.lv
Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notiek 25 Latvijas pilsētās un novados – Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dagdā, Preiļos, Tukumā, Līvānos, Bauskā, Limbažos, Smiltenē un Olainē.
Visā Latvijā Karjeras nedēļu jau piekto gadu organizē VIAA sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance.
Pasākumu programma 25 pilsētās un novados pieejama vietnē: viaa.gov.lv/karjeras_nedela, savukārt foto galerijas sociālajos tīklos draugiem.lv/viaa un facebook.com/KarjerasNedela.

Informāciju sagatavoja:

Tatjana Tokareva, Rēzeknes pilsētas Karjeras nedēļas koordinators