Karjeras nedēļā Rēzeknes pilsētas, jaunieši diskutēja par nākotnes profesijām

Šogad vairāk nekā 2012 jauniešu Rēzeknē piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.
Mūsu laikos, kad apkārt strauji attīstās tehnoloģijas,  jauniešiem ir jāapzinās, cik svarīgi ir prast novērtēt savas zināšanas, intereses un spējas, lai pareizi pieņemtu lēmumus par gudru savas karjeras izvēli. Ir svarīgi jau šobrīd attīstīt specifiskās prasmes, kas palīdzēs pielāgoties darba tirgus mainībai nākotnē. Taču tikai daļa no jauniešiem spēj saprast ko viņi grib.
Lai palīdzētu jauniešiem orientēties karjeras virzienā, šogad karjeras nedēļas 2019 ietvaros viņiem bija dota  iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras tika organizētas gan izglītības iestādēs, gan ārpus tas.
Viens no pasākumiem tika organizēts sadarbībā ar  Rēzeknes tehnikumu, kur bija atbraucis Personības izaugsmes treneris Aleksis Daume, un novadīja 10.-12.klašu izglītojamiem lekciju “Mani iekšējie resursi – nākotnei”. Lekcijas laikā pastāstīja par emocionālā brieduma nozīmi darbā un profesijas izvēlē, un kā vairot savu konkurētspēju darba tirgū. Jauniešu atsauksmes bija  dažādas, kas norādīja, ka tikšanās  palīdzēja gūt labāku priekšstatu par  attīstību nākotnē un labprāt apmeklētu vēl kādas nodarbības vai lekcijas, kuras palīdzēs apzināties ar karjeras veidošanu saistītās vērtības un izvirzīt mērķus.
Runājot par Karjeras nedēļas 2019 pasākumu ciklu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs, gribas atzīmēt, ka bija pasākumu daudzveidība. Nedēļas laikā tika organizētas tikšanas ar NVA speciālistiem, Lūznavas muižas pārvaldnieci Ivetu Balčūni, Rēzeknes Tehnoloģijas Akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Lolitu Kivlenieci – Kuzņecovu, projektu vadītāju Daci Deksni, jaunatnes lietu speciālistu Igoru Isupovu,  pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktore vietnieci Kristīni Kokoreviču,  Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, karogu ražotnes pārstāvjiem, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes, Rēzeknes iecirkņa policistiem, SIA “LaPizza” pārstāvjiem. Tika apmeklēti Rēzeknes tehnikums un Rēzeknes Satiksme. Paralēli tikšanām notika zīmējumu konkursi  un plakātu veidošana, kur skolēni attēloja nākotnes profesijas.
Pateicoties tādiem pasākumiem mēs varam iedvesmot skolēnus domāt par savu nākotni, apzinot savas spējas, prasmes un stiprās puses lēmumu pieņemšanai.
Paldies izglītības iestāžu pedagogiem karjeras konsultantiem par organizētajiem Karjeras nedēļas 2019 pasākumiem, to dažādību un aizrautību, kā arī iestāžu vadībai un skolotājiem par atbalstu un sadarbību!
Karjeras nedēļu organizē VIAA sadarbībā ar 83 Latvijas pilsētām un novadiem, un to finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe, Karjeras nedēļas koordinators Tatjana Tokareva