LR IZM VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiādes 2013./2014.mācību gadā

LR IZM VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu pilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes, norises laiks, vieta, rezultāti un valsts posma norises datums 2013./2014.mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Pilsētas posma norises datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti Valsts posma norises datums

OKTOBRIS

Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 7. un 8. 6 25.10.2013. 10:00 Rēzeknes 3.vidusskola Rezultāti 29.11.2013. – I k.;10.01.2014. – II k.

NOVEMBRIS

Krievu valoda (svešvalodas) 10. – 12. 4(2 – A gr.; 2 – B gr.) 14.11.2013. 10:00 Rēzeknes Valsts ģimnāzija Rezultāti 01.03.2014.
Bioloģija 9., 11. – 12. 6 22.11.2013. Tiks precizēts Rēzeknes 1.vidusskola Rezultāti 23. – 25.01.2014.
Vācu valoda 10. – 12. Visi, kas vēlas 27.11.2013. 10:00 Rēzeknes Valsts ģimnāzija Rezultāti 01.02.2014. – I k.28.02.2014. – II k.

DECEMBRIS

Fizika 9. – 12. 8 06.12.2013. Tiks precizēts Rēzeknes 1.vidusskola Rezultāti 10. – 11.04.2014.
Vēsture 9.;12. 3 – 9.kl.;3 – 12.kl. 10.12.2013. 10:00 Rēzeknes 2.vidusskola Rezultāti 25.02.2014.
Vides projekti 8. – 9. skolēniem projektu darbi ir jāiesniedz Izglītības pārvaldē līdz 21.12.2013. līdz 13.01.2014. Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde Rezultāti 05.03.2014.

JANVĀRIS

Informātika 8. – 12. Visi, kas vēlas 15.01.2014. 10:00 Rēzeknes 6.vidusskola 27. – 28.02.2014.
Ekonomika 10. – 12. 3 17.01.2014. 10:00 Rēzeknes 3.vidusskola Rezultāti 21.02.2014.
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 3 – 8.kl.;3 – 9.kl. 20.01.2014. 10:00 Rēzeknes Valsts ģimnāzija Rezultāti 04.04.2014.
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. 6 27.01.2014. 10:00 Rēzeknes Valsts ģimnāzija Rezultāti 07.03.2014.
Ģeogrāfija 10. – 12. Visi, kas vēlas 31.01.2014. 10:00 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Rezultāti 06.03.2014.

FEBRUĀRIS

Matemātika 9. – 12. 12(3 skolēni no katras klašu paralēles) 07.02.2014. 9:00 Rēzeknes 1.vidusskola Rezultāti 13. – 14.03.2014.
Ķīmija 9. – 12. 6 11.02.2014. 10:00 Rēzeknes 2.vidusskola Rezultāti 26. – 28.03.2014.
Matemātika 5. – 8. 12(3 skolēni no katras klašu paralēles) 21.02.2014. 9:00 Rēzeknes 1.vidusskola
Vācu valoda 8. Visi, kas vēlas 26.02.2014. 10:00 Rēzeknes Valsts ģimnāzija

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv vai pa faksu64622203 4 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.

Grafiks tiks papildināts ar informāciju par atklātajām un pilsētas līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, kuri tiks organizēti pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolotāju metodisko apvienību pieņemtajiem lēmumiem.

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība