Pieredzes apmaiņa Jelgavā

2.aprīlī Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 3.,4.,5.un 6.vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas,  Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas) mūzikas, vizuālas mākslas un literatūras skolotāji  viesojās Jelgavas 4.vidusskolā un Jelgavas Valsts ģimnāzijā.
Jelgavas 4.vidusskolā skolotājiem bija iespēja apmeklēt atklātās mūzikas un vizuālās mākslas mācību stundas, vērot kora “Spīgo” mācību stundas, gatavojoties koru skatēm, savukārt Jelgavas Valsts ģimnāzijā skolotāji vēroja latviešu valodas un literatūras atklātās mācību stundas, analizēja vērotās stundas, dalījās pieredzē par paveikto projekta “Skola 2030” ietvaros, kā arī aktualizēja jaunāko informāciju mācību saturā un pieejā pamatizglītības un vidusskolas posmā, iepazinās ar pieredzi mācīšanās snieguma līmeņu aprakstu veidošanā un to izmantošanas iespējām.
Skolotājiem bija ekskursija Jelgavas pilī, iepazīstot tās vēsturi, notikumus, telpas un pils restaurācijas darbus.
Pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts sadarbībā ar pilsētas vispārizglītojošo skolu skolotājiem, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu konsultantiem un pilsētas Izglītības pārvaldi.

Anita Deksne un Svetlana Bilinska,

kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu konsultantes