Pasākums “Incredible Australia”

2019. gada 25. aprīlī Rēzeknes sākumskolā notika pasākums “Incredible Australia”, kas pulcēja 6.klašu skolēnus un viņu skolotājus, mēroties spēkiem angļu valodā un komandu darbā. Konkursā piedalījās Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 2., 3.,4.,5.,6. vidusskolas, Rēzeknes poļu valsts ģimnāzijas un Katoļu vidusskolas komandas. Skolēni veica 5 uzdevumus, interesantākie no kuriem izrādījās viktorīna, dzīvnieku atpazīšanas uzdevums, izaicinājuma uzdevums kapteiņiem – Mēmais šovs. Pasākumu organizēja un uzdevumus veidoja Rēzeknes sākumskolas skolotājas Gaļina Skačkova un Olga Gritāne, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde parūpējas par balvām un diplomiem. Skolotājas vērtēja skolēnu sniegumu, piešķirot nominācijas:

1  Rēzeknes sākumskola- The Best of the Best
2. Rēzeknes 2. vidusskola-  The Best Performers
3. Rēzeknes 3. vidusskola – The Best Detectives
4. Rēzeknes 4. vidusskola – The Real Australians
5. Rēzeknes 5. vidusskola- The Most Curious Readers
6. Rēzeknes 6. vidusskola- The Best Team
7. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija-The Best Animal Experts
8. Rēzeknes Katoļu vidusskola – The Most Attentive  Watchers