RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SOCIĀLO ZINĪBU SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2017./2018.M.G.

Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2017./2018.m.g.