RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VĀCU VALODAS SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2017./2018.M.G.

Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2017./2018.m.g.