RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VIZUĀLĀS MĀKSLAS SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2017./2018.M.G.

RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VIZUĀLĀS MĀKSLAS SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2017./2018.M.G.