Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde aicina iesniegt interešu izglītības programmas valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai 2021./2022. mācību gadam

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2021./2022. mācību gadam. Izstrādātās interešu izglītības programmas, pievienojot ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, līdz 2021. gada 5. jūlijam aicinām iesniegt Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne, LV-4601. E-pasts: izglitiba@rezekne.lv . Tālrunis informācijai: 64605857.