Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes 3.vidusskolas direktora amatu

(18.novembra iela 33, Rēzekne, izglītības iestāde ar mazākumtautību mācību valodu)

Prasības pretendentiem:

  • neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai vadošā amatā.

Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. iesniegums un pretendenta aptaujas anketa (pievienojot rekomendācijas);
  2. izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
  3. motivācijas vēstuli;
  4. Rēzeknes 3.vidusskolas attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.

Pretendentu pieteikumus ar norādi  „Konkursam uz Rēzeknes 3.vidusskolas direktora amatu” līdz 2017.gada 9.augusta plkst. 1200 iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202.telpā.

Tālrunis informācijai: 64607214, 64622123.

Konkursa nolikums.

Iesniegums.

Pretendenta aptaujas anketa.