Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas direktora amatu

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora amatu
(Dzirnavu iela 3a, Rēzekne, izglītības iestāde ar latviešu mācību valodu)

Prasības pretendentiem:

  1. neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  2. izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
  3. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  4. vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. iesniegumu un pretendenta aptaujas anketu (pievienojot rekomendācijas);
  2. izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
  3. motivācijas vēstuli;
  4. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.

Pretendentu pieteikumus ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora amatu” līdz 2015.gada 30.jūnija plkst. 12.00 iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202.telpā.
Tālrunis informācijai: 64607214, 64622123

Konkursa nolikums

Iesnieguma veidlapa

Pretendenta aptaujas anketa