Skolēnu rudens brīvlaikā Rēzeknes valstspilsētas izglītības iestāžu pedagogi pilnveido profesionālo meistarību!

Skolēnu rudens brīvlaiks pedagogiem iezīmējas ar aktīvu un radošu darbību – Rēzeknes valstspilsētas izglītības iestāžu pedagogi pilnveido profesionālo meistarību, dalās pieredzē mācību jomu semināros, pieredzes apmaiņas braucienos  un pasākumos, kā 23.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā sadarbībā ar Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogiem tiek piedāvātas 16 pedagogu vadītas meistarklases “Mācīšanas saturs, metodika, īstenošana un darba pieredze” dažādās jomās, mācību priekšmetos un starpdisciplināros projektos, pieredzes seminārā Rīgā veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pedagogi daloties pieredzē ar Āgenskalna Valsts ģimnāzijas pedagogiem sporta metodikas un mācību satura aktuālu tēmu meistarklasēs, 24.oktobrī tehnoloģiju, dabaszinātņu pedagogi apmeklē Valmieras Valsts ģimnāziju un iepazīst Vidzemes Augstskolu un tās laboratorijas,  25.oktobrī ģimnāzijā notiek projekta “British Culture and Teaching Roadshow” aktivitātes valodu (angļu) mācību jomas pedagogiem, bet 25.un 26.oktobrī ģimnāzijā tiek organizēti pedagogu profesionālās kompetences kursi “Vienaudžu iesaiste konfliktu risināšanā” un “3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē”, kuru programmu izstrādātāji un īstenotāji ir ģimnāzijas pedagogi.

Septembra beigās pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras izglītības iestādēm un to darba iepazīšanu notika sociālās un pilsoniskās mācību jomas pedagogiem, oktobra sākumā uz Madonas Valsts ģimnāziju un R. Blaumaņa memoriālo muzeju “Braki” devās latviešu valodas un literatūras pedagogi. Oktobrī Rēzeknes un tuvākās apkārtnes direktoru vietnieki aktīvi iesaistījās  LU SIIC un VISC organizētajos profesionālās kompetences pilnveides kursos “Vērtēšanas sistēmas un prakses pilnveide pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā”, kas notiek gan attālināti, gan noritēja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā.

 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas izglītības metodiķe Anita Deksne