TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI SPORTA SKOLOTĀJIEM

No š.g. 16. līdz 19. martam Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centru „A Sports” organizēja kursus (A/36 stundas) „Koriģējošā vingrošana un pielāgotās fiziskās aktivitātes audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sporta skolotājiem.

Kursu teorētiskās un praktiskās nodarbības vadīja: sporta pedagoģe, ārstnieciskās vingrošanas speciāliste Marika Gladkija un pielāgotās fiziskās aktivitātes speciāliste, mācību centra „A Sports” direktore Aija Kļaviņa, kurai ir ilgu gadu darba pieredze, strādājot ar bērniem, kuriem ir funkcionālie traucējumi.

Viena no kursu atziņām  –  vienotas izpratnes veidošana pedagogiem, ka  sporta stundai jāveicina, jānostiprina  skolēnu veselīga dzīvesveida uzturēšana. Mūsdienīgai sporta stundai ir jābūt izglītojošai, tai jāstimulē skolēnu patstāvīgais darbs gan skolā, gan mājās, tāpēc skolēniem jāiegūst zināšanas un izpratne par veselīgu dzīvesveidu un nepieciešamību rūpēties par savu veselību, fizisko attīstību un drošību.

Kursi tika organizēti ar mērķi ne tikai paaugstināt sporta skolotāju profesionālo kompetenci, bet arī piedāvāt dažādu vingrinājumu kompleksu, kuri varētu sekmēt izglītojamo veselības nostiprināšanu, uzlabošanu un fizisko spēju attīstīšanu.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva