Par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2015./2016.mācību gadam.
Izstrādātās interešu izglītības programmas jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202. kabinetā līdz 01.06.2015. (Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē).