Uzsākot jauno mācību gadu pedagogi pulcēsies tiešsaistes konferencē “Mācīšanās iespējas un izaicinājumi”

Trešdien, 2021.gada 25.augustā, plkst. 9.30 pirms jaunā mācību gada Latgales reģiona izglītības iestāžu pedagogi pulcēsies tiešsaistes konferencē “Mācīšanās iespējas un izaicinājumi”. Konferences sadarbības partneri: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Viļānu novada un Kārsavas novada izglītības iestādes.

Konferenci atklās Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors Jānis Poplavskis. Konferences tēmas: skola kā efektīva mācīšanās organizācija, izaugsmes domāšana, emocionālās veselības un labizjūtas veidošana, skolēnu uzvedības un motivācijas izaicinājumi un iespējas. Konferences laikā dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, piedalīties interaktīvā aptaujā, novēlēt veiksmīgu, radošu un drošu jauno mācību gadu.

Turpinās pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas īstenošana izglītības iestādēs, plānojot un realizējot ikvienu skolēnu iesaistošu, pēctecīgu un saskaņotu mācību saturu, sekojot līdzi katra skolēna izaugsmei un nodrošinot nepieciešamo atbalstu, apzinot skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības un palīdzot attīstīt nepieciešamās prasmes. Augusta mēnesī reģiona pedagogiem notiek Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas organizētie valsts budžeta finansētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi, kā “Jauniešu personības izaugsme”, “Skolotāju sadarbība ar vecākiem kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā: izaicinājumi un iespējas”, “Emocionālā inteliģence pedagogu darbā”, “Lietpratības veicināšana 1.-4.klasē sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā”, “Pārbaudes darbu veidošana pilsoniskajā un sociālajā jomā”, “Dinamiskās spēles un stafetes moduļa “Kustību rotaļas un spēles, sporta spēles un vienspēles” mācību procesa apguvē”, “Pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana mācību procesā”, “Aizsardzības vingrinājumi pret satvērieniem, sitieniem un tvērieniem, apgūstot mācību procesā moduli „Pašaizsardzība” ar integrēšanu modulī „Šķēršļu pārvarēšana” (akrobātikas elementi)”.

Anita Deksne,
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas izglītības metodiķe

Vita Mežore,
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste metodiķe