Atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktora amatu

Prasības pretendentiem:
  • neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā, vēlamas poļu valodas zināšanas;
  • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:
  1. iesniegums un pretendenta aptaujas anketa (pievienojot rekomendācijas);
  2. izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
  3. motivācijas vēstuli;
  4. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.
Darba vieta - (Lubānas iela 49, Rēzekne) Bruto alga: no 1214,00 eiro. Pretendentu pieteikumus ar norādi  „Konkursam uz Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktora amatu” līdz 2020.gada 31.janvāra plkst. 1200 iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202.telpā, vai iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: skolu.valde@rezekne.lv . Tālrunis informācijai: 64607214, 64622123 Atklātā konkursa nolikums Pielikums Nr. 1 Pielikums Nr.2