ARPC ,,Zeimuļs’’ gaida pilsētas bērnus un jauniešus!

Ir būtiski, ka līdztekus mācībām izglītības iestādē bērni un jaunieši var piedalīties ārpusstundu aktivitātēs. Ir bērni un jaunieši, kuri jau atraduši veidu, kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku un attīstīt dažādas prasmes un iemaņas. Rēzeknes pilsētas skolēnu interešu centru šī mācību gada 1.semestrī apmeklēja un piedāvātajās interešu izglītības programmās darbojās 1372 pilsētas bērni un jaunieši. Interešu
Lasīt tālāk…