Latgales reģiona 5. atklātā angļu valodas olimpiāde

2014.gada 5.decembrī notika Latgales reģiona 5. atklātā angļu valodas olimpiāde Preiļos, ko organizēja Preiļu Valsts ģimnāzija. Piedalījās Latgales reģiona skolu 10.- 12.klašu skolēni, 3 skolēni no vienas skolas.

Olimpiādes mērķi bija sekojoši:

  • veicināt interesi par angļu valodu,
  • attīstīt patstāvīgās izziņas prasmes,
  • piedāvāt iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā.

Skolēniem bija jāveic leksiski – gramatiski, klausīšanās un lasīšanas prasmes uzdevumi. Olimpiādes uzdevumus veidoja Preiļu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāji.

Skolēni pildīja uzdevumus divas astronomiskās stundas – no plkst.10.20 līdz 12.20.

Skolotāji varēja klausīties ASV informācijas centra vadītājas Natālijas Ošerovas sniegtajā informācijā par ASV vēstniecības atbalstu Latvijā. Pedagogiem bija iespēja arī noklausīties lekcijas par privātprakses uzsākšanu un „Global Teenager” projektu, kā arī noklausīties īsu informāciju par „Self- study” metodiku.      Skolēni pēc darbu veikšanas tika aicināti uz nodarbību „Perspectives of American Life”, ko vadīja Keita Makmilana. Skolēniem vēlāk tika piedāvātas arī citas aktivitātes: mūzikas viktorīna, spēles, folkloras grupas aktivitātes. Visiem bija iespēja ieturēt pusdienas skolas kafejnīcā. Pēc  olimpiādes darbu labošanas sekoja  godalgoto vietu noteikšana, apbalvošana, fotografēšanās.

Varam būt lepni, ka Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēni bija ļoti aktīvi – olimpiādē piedalījās 27 skolēni.

Mūsu pilsētas skolēni ieguva sekojošas godalgotās vietas: Jūlija Platpīre (Rēzeknes Katoļu  vidusskola, sk. Lolita Strucinska)  – 1. vieta, Roberts Deglis (Rēzeknes Katoļu vidusskola, sk. Lolita Strucinska)  – 2. vieta, Samanta Marija Misiņa, Aiga Kalneja  (Rēzeknes Valsts ģimnāzija, sk. Olga Gritāne); Kaspars Vogulis ( Rēzeknes 5.vidusskola, sk. Tatjana Taranda) ;  – 3. vieta, Zane Zarembo (Rēzeknes 1. vidusskola, sk. Gaļina Skačkova), Alvis Mešalkins un Santa Bortkeviča   (Rēzeknes 1. vidusskola, sk. Olga Supe); Solvita Čerņavska (Rēzeknes Valsts ģimnāzija, sk. Olga Gritāne) , Andris Skromulis un Mārtiņš Mozga                     (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, sk. Olga Burova), kā arī Einārs Bistrovs (Rēzeknes tehnikums, sk. Inita Petrova)  ieguva atzinības.

Brauciens attaisnojās! Arī citi skolēni, kam šogad godalgoto vietu nebija, ieguva pozitīvu pieredzi, kas noderēs,  lai varētu piedalīties nākamgad. Skolēniem tika piešķirti diplomi par piedalīšanos.

Plašāka informācija – uzdevumi un fotogrāfijas ir pieejami mājas lapā – http://www.pvg.edu.lv

Rēzeknes pilsētas angļu valodas skolotāju

MA vadītāja Olga Supe