„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana bērniem un jauniešiem!

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.  Tā  ir valsts finansēta atbalsta programma, lai visiem 1.–12. klašu skolēnam, t.sk., profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, būtu iespēja mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet gūtu pieredzi.
Dažādu pasākumu apmeklējumam nepieciešamo transporta un ieejas biļešu segšanai kopumā plānoti gandrīz 13 miljoni eiro jeb 40% no simtgades nacionālo pasākumu programmai plānotā valsts finansējuma piecu gadu periodā.
Līdzekļus proporcionāli skolēnu skaitam saņems izglītības iestāžu dibinātāji – pašvaldības, ministrijas, biedrības, nodibinājumi un komersanti, kas īsteno pamata un vidējās vispārējas un profesionālās izglītības programmas.
„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.
Š.g. 6. septembrī, tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā,  lai piedalītos īpašā iniciatīvas „Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākumā, kas notika “Arēnā Rīga”. Skolēniem bija iespēja apmeklēja interaktīvu izstādi, radošās darbnīcas un koncertu „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju.
Atklāšanas koncertā uzstājās Raimonds Pauls, vijolnieks Daniils Bulajevs, The Ludvig, Laima Jansone, grupa “Dagamba”, Matīss Čudars, Edavārdi, dejotāja un horeogrāfe Liene Grava, Justs Sirmais, Daumants Kalniņš, grupa “Auļi”, soprāns Marlēna Keine, DJ Monsta un DJ Rudelies, simfoniskais orķestris „DD” diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, dejotāji, velo triālisti ”Karters” un citi mākslinieki, apvienojoties netradicionālās kombinācijās un mudinot jauniešus arī pašiem būt radošiem.
Pasākumā klātienē  piedalījās arī  107 Rēzeknes pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu 5. – 9.klašu skolēni un pedagogi,  lai tālāk nestu ziņu par šo iniciatīvu un tās piedāvātajām iespējām saviem vienaudžiem, mūsu pilsētas skolēniem.
Plānošanas un organizatoriskais darbs “Latvijas skolas somas” aktivitāšu īstenošanai mūsu pilsētas  skolās sākās pagājušā mācību gada nogalē. Tāpēc jau ar 2018. gada septembri Rēzeknes izglītības iestāžu skolēni bez maksas sāks apmeklēt un piedalīties  muzejpedagoģiskajās programmās, kuras piedāvā Latgales Kultūrvēstures muzejs. Ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Latgales vēstniecību “GORS” un teātri “Joriks”.  Skolas ir saņēmušas minēto iestāžu speciāli pielāgo kultūras pasākumu piedāvājumu izglītojamajiem šīs iniciatīvas ietvaros un ir sākusies biļešu un datumu rezervācija, lai semestra laikā apmeklētu teātra izrādes, koncertus, filmas, izglītojošās lekcijas u.c. aktivitātes, kas padarīs mācību procesu radošāku un interesantāku.
Īpaša uzmanība iniciatīvas ietvaros tiks veltīta gan aktīvai  iesaistei, piemēram, multimediāliem projektiem, interaktīvām darbnīcām, performancēm, kurās skolēni var kļūt par aktīviem dalībniekiem, gan arī tā saucamajām „pirms” un „pēc” darbībām, sagatavojot skolēnus gaidāmajam notikumam un pēc tam mācību stundā pārrunājot pieredzēto un to sasaistot ar mācību procesu.
Savstarpēji sadarbojoties un efektīvi plānojot līdzekļu izlietojumu, būs iespējams sasniegt labus rezultātus – veicināt izglītības un kultūras jomu sadarbību, ar aizraujošiem un izzinošiem notikumiem radīt skolēnos interesi un vēlmi izzināt vairāk Latviju un mūsdienu pasaules radītās iespējas.
Plašāka informācija par iniciatīvu „Latvijas skolas soma” ir pieejama Latvijas valsts simtgades programmas mājaslapā www.lv100.lv

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Vita Mežore