Projekta “Darīt kopā” kārtējā aktivitāte

22.janvārī Rēzeknes 2.vidusskolā projekta “Darīt kopā”(“Building Trust through Collaboration”) ietvaros notika kārtējā aktivitāte. Rēzeknes Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes 2.vidusskolas 7.klašu audzēkņu grupa piedalījās angļu valodas stundā “Healthy lifestyle”, kuru, kopīgi sadarbojoties, sagatavoja abu skolu angļu valodas skolotāji. Vadīja stundu Rēzeknes 2.vidusskolas angļu valodas skolotāja Ināra Petuhova. Skolēni aktīvi iesaistījās stundā un pildīja dažādus ar veselīgo dzīvesveidu  saistītus uzdevumus. Gan skolēni, gan skolotāji atzīmēja, ka projekta ideja ir ļoti laba, jo tā ir lieliska iespēja mācīties kopā un mācīties vienam no otra. Stundas materiālus skatīt pielikumā:

1. Stundas plāns
2. Greeting – sasveicināšanas + Phrases

3. Ievads stundā – video “rewind_the_future”


4. Listening – klausīšanās

            4.1. Pre – listening activity (jaunu vārdu saraksts) – 4.1. New vocabulary _definitions

            4.2. Pre – listening activity (savienot vārdu ar definīciju) – 4.2. New vocabulary_ pre-listening activity

            4.3. Listening task:    –  4.3. Healthy eating animation (animācija par veselīgu uzturu)

            4.4. Complete the table (aizpildi tabulu) – 4.4 Listening_complete the table

             4.5. Check yourselves (pārbaudi sevi) – 4.5. Listening_complete the table_answers

Rēzeknes 2.vidusskolas skolotāja, projekta koordinatore Marina Smirnova.