“Viena diena citā skolā”

Projekta “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”) ietvaros, kas tiek organizēts sadarbībā  ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru un British Council pārstāvniecību Latvijā, kā arī ar  Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstu,  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija un Rēzeknes 2. vidusskola īsteno aktivitātes “Viena diena citā skolā”.  2019.gada 13 novembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika atklātā  stunda 7.klašu skolēnu grupai “Values” (Vērtības). Stundas materiālus skatīt pielikumā:

  1. Blokstundas plāns (Lesson plan)
  2. Prezentācija (Power Point presentatation ‘Values’)
  3. Refleksija (Feedback)
  4. Vēstules paraugs (Letter)
  5. Lasīšanas uzdevums (Reading)
  6. Grupēšana (Grouping)
  7. Vērtību lapa (Values)

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja, projekta koordinatore Olga Supe